Quán Kem Tươi 49

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 49 P. Lê Chân, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3630 778
Trang web
Vị trí chính xác 20.854.734, 1.066.813.624


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Chè Ông Đa - TT. Dương Minh Châu