Quán Lẩu Đuôi Bò Minh Châu – Lái Thiêu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 58, Tổ 8, Đường Nguyễn Văn Tiết, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, 135 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 980 31 98
Trang web
Vị trí chính xác 109.193.502, 10.671.215.989.999.900


Địa chỉ Quán Lẩu Đuôi Bò Minh Châu ở đâu?

58, Tổ 8, Đường Nguyễn Văn Tiết, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, 135 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Lẩu Đuôi Bò Minh Châu như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Lẩu Nướng Hàn Quốc - GOPchain Hà Đông