Quán lẩu nướng Túy Tửu Lầu – Đà Lạt – Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9 Đ. Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 650000, Việt Nam
Số điện thoại 098 404 18 23
Trang web
Vị trí chính xác 119.413.289, 10.843.278.199.999.900


Địa chỉ Quán lẩu nướng Túy Tửu Lầu - Đà Lạt ở đâu?

9 Đ. Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán lẩu nướng Túy Tửu Lầu - Đà Lạt như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-00:00], Thứ Năm:[09:00-00:00], Thứ Sáu:[09:00-00:00], Thứ Bảy:[09:00-00:00], Chủ Nhật:[09:00-00:00], Thứ Hai:[09:00-00:00], Thứ Ba:[09:00-00:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  The Dining - Hai phong - Japanese Restaurant