Quán Lộng Gió – Nại Hiên Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 51 Đ. Trần Hưng Đạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 533 14 19
Trang web
Vị trí chính xác 160.821.987, 1.082.288.681


Địa chỉ Quán Lộng Gió ở đâu?

51 Đ. Trần Hưng Đạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Lộng Gió như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218230a7c4dfd:0x15dfc882f70571f

Xem thêm:  Quán Ăn Vườn Tràm - Nha Bích