Quán Mỳ Cay Khánh Nạp Gia Truyền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 181, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0795 398 877
Trang web
Vị trí chính xác 208.478.778, 1.066.854.994


Địa chỉ Quán Mỳ Cay Khánh Nạp Gia Truyền ở đâu?

181, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Mỳ Cay Khánh Nạp Gia Truyền như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cuội Quán - Hòa Thuận Đông