Quán Nga Nem Cua Bể

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 92 P. Trần Nhật Duật, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng 840225, Việt Nam
Số điện thoại 0388 079 999
Trang web
Vị trí chính xác 20.855.448, 106.682.695


Địa chỉ Quán Nga Nem Cua Bể ở đâu?

92 P. Trần Nhật Duật, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng 840225, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Nga Nem Cua Bể như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lẩu Dê Kim Hoàng 2 - Khu Tái Định Cư Mới