Quán Nhật

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 40 P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0779 109 482
Trang web
Vị trí chính xác 20.839.969, 1.066.995.997


Địa chỉ Quán Nhật ở đâu?

40 P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Nhật như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Gà Rán Mr Thịnh - Bình Thuận