Quán Nhậu La Cà 3, Nguyễn An Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 600 Bình Giã, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 627 29 04
Trang web
Vị trí chính xác 103.793.661, 10.710.852


Địa chỉ Quán Nhậu La Cà 3 ở đâu?

600 Bình Giã, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Nhậu La Cà 3 như thế nào?

Thứ Năm:[10:30-23:00], Thứ Sáu:[10:30-23:00], Thứ Bảy:[10:30-23:00], Chủ Nhật:[10:30-23:00], Thứ Hai:[10:30-23:00], Thứ Ba:[10:30-23:00], Thứ Tư:[10:30-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Jollibee CoopMart Biên Hòa - Tân Tiến