Quán Phở Nhất

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 378 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6261 819
Trang web
Vị trí chính xác 208.345.327, 10.669.687.979.999.900


Địa chỉ Quán Phở Nhất ở đâu?

378 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Phở Nhất như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Hàng Gà Tươi Ngân Linh