Quán Trà Sữa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8A, Đà Nẵng, 6C13 Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 500 62 11
Trang web
Vị trí chính xác 208.613.792, 1.067.060.559


Địa chỉ Quán Trà Sữa ở đâu?

8A, Đà Nẵng, 6C13 Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Trà Sữa như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng Nam Bộ, P