Quán Tư Nhớ 2A, Chánh Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 35/1 Đ. Nguyễn Tri Phương, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 2464 555
Trang web
Vị trí chính xác 109.658.037, 1.066.533.614


Địa chỉ Quán Tư Nhớ 2A ở đâu?

35/1 Đ. Nguyễn Tri Phương, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Tư Nhớ 2A như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-00:00], Chủ Nhật:[09:00-00:00], Thứ Hai:[09:00-00:00], Thứ Ba:[09:00-01:00], Thứ Tư:[09:00-01:00], Thứ Năm:[09:00-00:00], Thứ Sáu:[09:00-00:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Hải sản 999, Phước Hải