Quán Tý Thúy – Dầu Tiếng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 79C3+CP4, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 387 29 16
Trang web
Vị trí chính xác 112.710.181, 10.635.434.049.999.900


Địa chỉ Quán Tý Thúy ở đâu?

79C3+CP4, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Tý Thúy như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  NHÀ HÀNG FUNNY BEEF - Phú Thọ Hoà