Quảng Cáo Hoa Phượng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 354 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 386 86 66
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.351.042, 1.066.965.312


Địa chỉ Quảng Cáo Hoa Phượng ở đâu?

354 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quảng Cáo Hoa Phượng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  DkTech - Làm biển quảng cáo tại Hà Nội