Quang Thắng Hotel – Cat Ba Sealand Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29b Đường 1/4, TT. Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng 04000, Việt Nam
Số điện thoại 0377 290 926
Trang web
Vị trí chính xác 207.303.732, 10.704.830.779.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tama House, Khu phố 1