Quầy Thuốc số 144, Long Toàn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 198 Nguyễn Văn Cừ, Long Toàn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3731 032
Trang web
Vị trí chính xác 104.942.744, 10.719.619.589.999.900


Địa chỉ Quầy Thuốc số 144 ở đâu?

198 Nguyễn Văn Cừ, Long Toàn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy Thuốc số 144 như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Thuốc An Bình - Phường 5