Quầy thuốc tây Minh Hiền, An Tịnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ AH1, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 244 67 63
Trang web
Vị trí chính xác 110.230.173, 10.639.179.709.999.900


Địa chỉ Quầy thuốc tây Minh Hiền ở đâu?

AH1, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy thuốc tây Minh Hiền như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu