QUEEN SPA, Hiệp Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 117 Huỳnh Tấn Phát, Hiệp Ninh, Hiệp Bình, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 096 249 81 92
Trang web
Vị trí chính xác 113.125.094, 10.612.539.389.999.900


Địa chỉ QUEEN SPA ở đâu?

117 Huỳnh Tấn Phát, Hiệp Ninh, Hiệp Bình, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của QUEEN SPA như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Linh Anh - Thủ Đức - Bình Thọ