Quy Linh Cao – 201 Quang Trung.HP

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 201 P. Quang Trung, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3831 281
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.550.573, 10.667.210.829.999.900


Địa chỉ Quy Linh Cao - 201 Quang Trung.HP ở đâu?

201 P. Quang Trung, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quy Linh Cao - 201 Quang Trung.HP như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty CP nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn - Thới Hoà