RedDoorz Bich Thu Hotel – Street

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 204 Đường HT 44, Street, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 636410
Trang web
Vị trí chính xác 10.878.062, 1.066.371.734


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Hiền Lương - Hiền Lương Hotel - Tân Hà