Rex Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 571 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3764 668
Trang web
Vị trí chính xác 208.339.309, 1.066.782.727


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  LA Beach Hotel - Phước Mỹ