Rửa xe tự động 5S / CARWASH 5S – TT. Tràng Bỏm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ. Hùng Vương, TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai 816629, Việt Nam
Số điện thoại 098 353 35 16
Trang web
Vị trí chính xác 109.559.333, 1.069.949.345


Địa chỉ Rửa xe tự động 5S / CARWASH 5S ở đâu?

Đ. Hùng Vương, TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai 816629, Việt Nam

Giờ làm việc của Rửa xe tự động 5S / CARWASH 5S như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Rửa xe Chuột, Chu Hải