Rượu áp xanh Bến Tre, Mỹ Nhơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 416/NQ, Ấp Nhơn Qưới, Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0345 874 414
Trang web ruouapxanh.com
Vị trí chính xác 100.937.182, 10.658.555.489.999.900


Địa chỉ Rượu áp xanh Bến Tre ở đâu?

416/NQ, Ấp Nhơn Qưới, Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Rượu áp xanh Bến Tre như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Đại Lý Bia Luận - TT. Gia Ray