Saigon Outcast, Thảo Điền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 188/1 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 183 86 47
Trang web saigonoutcast.com
Vị trí chính xác 108.169.107, 1.067.297.632


Địa chỉ Saigon Outcast ở đâu?

188/1 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Saigon Outcast như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Ăn Cây Sung, TT. Long Hải