Salt n’ Lime

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 33 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ TayHo, 10000, Việt Nam
Số điện thoại 0766 134 178
Trang web saltnlime.com
Vị trí chính xác 210.625.262, 10.582.312.519.999.900


Địa chỉ Salt n' Lime ở đâu?

33 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ TayHo, 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Salt n' Lime như thế nào?

Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[16:00-22:00], Thứ Tư:[16:00-22:00], Thứ Năm:[16:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  986 BAR & BISTRO Restaurant, Khu phố 1