Sam Beer Club – Bắc Mỹ Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ An, 121 Hoàng Kế Viêm, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 515 25 15
Trang web
Vị trí chính xác 16.048.773, 1.082.427.216


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314217b142b344fd:0x3a7dd9985d1b4e44

Xem thêm:  Quan an gia dinh san vuon thuan phat, Suối Nghệ