Sao Biển Hotel, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ H16 Phan Huy Chú, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 091 745 29 08
Trang web
Vị trí chính xác 10.336.337.499.999.900, 1.070.823.224


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khách sạn Trung Quân