Sầu riêng Đạ Huoai _ Triệu Chi – Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 Bùi Thị Xuân, Phường 1, Đạ Huoai, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 879 02 04
Trang web
Vị trí chính xác 115.502.076, 1.078.126.254


Địa chỉ Sầu riêng Đạ Huoai _ Triệu Chi ở đâu?

10 Bùi Thị Xuân, Phường 1, Đạ Huoai, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Sầu riêng Đạ Huoai _ Triệu Chi như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  L'angfarm Buffet Lê Đại Hành - Phường 1