Sen Tài Thu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 125 Đ. Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3352 8989
Trang web sentaithu.vn
Vị trí chính xác 210.441.574, 1.058.841.477


Địa chỉ Sen Tài Thu ở đâu?

125 Đ. Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Sen Tài Thu như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Dịch Vụ Massage Foot