Shop chuu store, TT. Ngãi Giao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 81 Nguyễn Văn Trỗi, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0339 788 832
Trang web
Vị trí chính xác 106.506.528, 10.724.262.739.999.900


Địa chỉ Shop chuu store ở đâu?

81 Nguyễn Văn Trỗi, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop chuu store như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Kami House - Đồ si tuyển Nhật, Hàn - Phường 8