Shop Hoa Hồng Nhung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 49 Đường Đà Nẵng, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3650 093
Trang web
Vị trí chính xác 20.861.601.999.999.900, 10.669.644.199.999.900


Địa chỉ Shop Hoa Hồng Nhung ở đâu?

49 Đường Đà Nẵng, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Hoa Hồng Nhung như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Shop hoa Vip Đỏ - Phường 1