Shop Hoa Tươi Khánh Kiều, TT. Phước Bửu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GCP2+8WJ, QL55, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 2246 581
Trang web
Vị trí chính xác 10.535.847.799.999.900, 10.740.227.089.999.900


Địa chỉ Shop Hoa Tươi Khánh Kiều ở đâu?

GCP2+8WJ, QL55, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Hoa Tươi Khánh Kiều như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Shop Hoa Hoàng Lang - Tam Thuận