Shop Hoa Vải Hoàng Hoa – Hải Châu 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 230 Hùng Vương, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3584 081
Trang web
Vị trí chính xác 16.067.839, 10.821.641.179.999.900


Địa chỉ Shop Hoa Vải Hoàng Hoa ở đâu?

230 Hùng Vương, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Hoa Vải Hoàng Hoa như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421835ac2b942b:0x8acf95ce26cd0237

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH - Bến Cam