Shop JohnHenry ( Cửa hàng thời trang Jonh Henry), Bến Nghé

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 104-406 Nguyen Hue Street, District 1 ( 104-106 Nguyễn Huệ, Quận 1,), Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 8434
Trang web
Vị trí chính xác 10.773.888.999.999.900, 10.670.415.399.999.900


Địa chỉ Shop JohnHenry ( Cửa hàng thời trang Jonh Henry) ở đâu?

104-406 Nguyen Hue Street, District 1 ( 104-106 Nguyễn Huệ, Quận 1,), Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop JohnHenry ( Cửa hàng thời trang Jonh Henry) như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  ĐÔNG HẢI - Tân Quy