Shop Qteen

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 253 P. Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 365 60 29
Trang web
Vị trí chính xác 208.273.144, 1.067.048.073


Địa chỉ Shop Qteen ở đâu?

253 P. Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Qteen như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Thời Trang Thái, Phước Trung