Shop Rượu Bia Thái Hồ, Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 445 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 270 91 88
Trang web
Vị trí chính xác 107.534.517, 10.666.990.539.999.900


Địa chỉ Shop Rượu Bia Thái Hồ ở đâu?

445 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Rượu Bia Thái Hồ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Đại Lý Bia Rượu An Toàn