Shop Rượu Kim Dung, Phường 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 315 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 096 995 54 79
Trang web
Vị trí chính xác 10.368.369.399.999.900, 10.708.432.529.999.900


Địa chỉ Shop Rượu Kim Dung ở đâu?

315 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Rượu Kim Dung như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cơ Sở SX Nước Uống Thành Huy - Phường Đúc