Shop Rượu Ngoại Thanh Hải, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 52 Đồ Chiểu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 092 933 33 38
Trang web
Vị trí chính xác 103.496.399, 1.070.781.749


Địa chỉ Shop Rượu Ngoại Thanh Hải ở đâu?

52 Đồ Chiểu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Rượu Ngoại Thanh Hải như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Rượu Tân Hiệp