Shop Susu, Trảng Bàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29M3+644, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 786 00 86
Trang web
Vị trí chính xác 110.330.029, 1.063.528.261


Địa chỉ Shop Susu ở đâu?

29M3+644, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Susu như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Thời Trang, Phường 1