Showroom Gốm Sứ Minh Long Đà Nẵng – Nam Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 87 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3539 677
Trang web minhlong.com
Vị trí chính xác 160.606.208, 1.082.192.635


Địa chỉ Showroom Gốm Sứ Minh Long Đà Nẵng ở đâu?

87 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Showroom Gốm Sứ Minh Long Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219cbd49a5261:0x89ae845d6fb3874f

Xem thêm:  Gốm Sứ Nhật Bản - Tháng Mười Hai store, Tân Quý