Showroom Yến Sào Tiểu Đông Dương – Trường Thọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1004 Đ. Kha Vạn Cân, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 233 94 39
Trang web
Vị trí chính xác 10.850.157, 10.675.440.259.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Sữa Vinamilk-Cô Út, Tp. Bà Rịa