Siêu Thị 13-5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3481 285
Trang web
Vị trí chính xác 208.653.346, 10.668.728.469.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  ngọt - dụng cụ nguyên liệu làm bánh Hải Phòng