Siêu thị Bách hóa XANH Ấp Trường Lưu, Hoà Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Trường Lưu, Hoà Thành, Tây Ninh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 112.439.432, 10.616.767.879.999.900


Địa chỉ Siêu thị Bách hóa XANH Ấp Trường Lưu ở đâu?

Trường Lưu, Hoà Thành, Tây Ninh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hóa XANH Ấp Trường Lưu như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Sữa Phước Tình (Sumo shop) - Tánh Linh