Siêu thị Bách hoá XANH Cụm dân cư Trung Tâm, Xã Tân Phú Trung – Trung Tâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Cụm dân cư Long Thắng, Huyện Lộ 30/4, Trung Tâm, Châu Thành, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 102.554.195, 1.057.383.006


Địa chỉ Siêu thị Bách hoá XANH Cụm dân cư Trung Tâm, Xã Tân Phú Trung ở đâu?

Cụm dân cư Long Thắng, Huyện Lộ 30/4, Trung Tâm, Châu Thành, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hoá XANH Cụm dân cư Trung Tâm, Xã Tân Phú Trung như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  VinMart+, 78216