Siêu Thị Mini Mart Khánh Huyền, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29 Cô Bắc, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3513 846
Trang web
Vị trí chính xác 103.562.428, 1.070.806.774


Địa chỉ Siêu Thị Mini Mart Khánh Huyền ở đâu?

29 Cô Bắc, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu Thị Mini Mart Khánh Huyền như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Vườn Rau Sạch Vũng Tàu, Phường 4