SNOW KING Pizza & Beefsteak Thủ Dầu Một- Bít Tết Bình Dương – Phú Cường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 52 Nguyễn Đình Chiểu, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương 650000, Việt Nam
Số điện thoại 090 968 26 82
Trang web
Vị trí chính xác 109.799.133, 10.665.504.729.999.900


Địa chỉ SNOW KING Pizza & Beefsteak Thủ Dầu Một- Bít Tết Bình Dương ở đâu?

52 Nguyễn Đình Chiểu, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của SNOW KING Pizza & Beefsteak Thủ Dầu Một- Bít Tết Bình Dương như thế nào?

Thứ Sáu:[16:00-21:00], Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[16:00-21:00], Thứ Ba:[16:00-21:00], Thứ Tư:[16:00-21:00], Thứ Năm:[16:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thế giới Steak - Phường 25