Sở Tài Chính Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPJC+J2C, Lê Hồng Phong, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3859 971
Trang web
Vị trí chính xác 208.315.649, 10.672.001.759.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Liên Đoàn Lao Động Huyện Trảng Bàng - Trảng Bàng