socola thanh, Tân Chánh Hiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 312 Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 614 66 16
Trang web
Vị trí chính xác 108.791.576, 10.662.657.279.999.900


Địa chỉ socola thanh ở đâu?

312 Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của socola thanh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chocolate Graphics, Phường 9