Son Hai Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 452 Le Thanh Tong Street, Ngo Quyen District, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3796 222
Trang web
Vị trí chính xác 208.659.499, 10.670.157.909.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  OYO 1084 Anh Duong 2 Hotel - Phước Mỹ