Sơn Thủy Quán, Định Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bờ Hồ, Định Thành, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 414 74 72
Trang web
Vị trí chính xác 113.452.174, 1.063.553.714


Địa chỉ Sơn Thủy Quán ở đâu?

Bờ Hồ, Định Thành, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Sơn Thủy Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Phở Hiệp Thành - Phường 2