SONA COFFEE – KDC

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 28 Đ. Phân Khu Nam, KDC, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3511 333
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.547.835.899.999.900, 10.640.208.849.999.900


Địa chỉ SONA COFFEE ở đâu?

28 Đ. Phân Khu Nam, KDC, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của SONA COFFEE như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  DỨA Milk Tea - Phường 2